Sandfilter

sandfilter3

sandfilter
Egenskaper:

–          Kontinuerlig filtrering; backspolning av sandbädd behövs inte
–          Inga rörliga mekaniska delar à underhållsfri och hög användningsgrad
–          Jämn fördelning av sand i olika delar av filtret med fördelningskona
–          Kornstorlek enligt behov och vattenkvalitet
–          Filtret tillverkat i hållbart rostfritt stål
–          Mätning av tryckdifferens kan integreras för stopp av filtret vid för stor belastning av fasta partiklar
–          Suspension av fasta partiklar i inkommande vatten < 100 mg/l, erhållen filtreringsgrad 5-10 mg/l

Funktionsprincip:

Inkommande vatten till filtret förs in i filtret nertill via en inmatningskona som fördelar vatteninflödet jämnt över filtersandbädden. Vattnet som filtreras strömmar uppåt i filtersandbädden medan den fasta partikelmassan stannar i bädden och filtratet bräddas ut i den övre sektionen av filtret. Filtersanden innehållande fasta partiklar sjunker nedåt i filtret mot anslutningen till sandtvätten, varifrån det med tryckluft pumpas tillbaka upp till den övre sektionen av filtret. I sandtvätten avskiljs fasta partiklar och föroreningar ur sanden genom sköljning med filtrat. Fasta partiklar och förbundet vatten rinner ut genom utgången ur sandtvätten och den renade sanden återgår till sandbäddens övre yta .

Användning / tillämpningar:

–          Filtrering av yt- och grundvatten
–          Avlägsning av humus ur vatten
–          Filtrering av oljehaltigt spillvatten
–          Filtrering av processvatten från järn- och stålindustri
–          Filtrering av biologiskt renat spillvatten
–          Filtrering av metallhaltigt spillvatten
–          Filtrering av sedimenterat processvatten för retur till processen

sandfilter1sandfilter2

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania