Sandfilter

sandfilter3

sandfilter
Egenskaper:

–          Kontinuerlig filtrering; backspolning av sandbädd behövs inte
–          Inga rörliga mekaniska delar à underhållsfri och hög användningsgrad
–          Jämn fördelning av sand i olika delar av filtret med fördelningskona
–          Kornstorlek enligt behov och vattenkvalitet
–          Filtret tillverkat i hållbart rostfritt stål
–          Mätning av tryckdifferens kan integreras för stopp av filtret vid för stor belastning av fasta partiklar
–          Suspension av fasta partiklar i inkommande vatten < 100 mg/l, erhållen filtreringsgrad 5-10 mg/l

Funktionsprincip:

Inkommande vatten till filtret förs in i filtret nertill via en inmatningskona som fördelar vatteninflödet jämnt över filtersandbädden. Vattnet som filtreras strömmar uppåt i filtersandbädden medan den fasta partikelmassan stannar i bädden och filtratet bräddas ut i den övre sektionen av filtret. Filtersanden innehållande fasta partiklar sjunker nedåt i filtret mot anslutningen till sandtvätten, varifrån det med tryckluft pumpas tillbaka upp till den övre sektionen av filtret. I sandtvätten avskiljs fasta partiklar och föroreningar ur sanden genom sköljning med filtrat. Fasta partiklar och förbundet vatten rinner ut genom utgången ur sandtvätten och den renade sanden återgår till sandbäddens övre yta .

Användning / tillämpningar:

–          Filtrering av yt- och grundvatten
–          Avlägsning av humus ur vatten
–          Filtrering av oljehaltigt spillvatten
–          Filtrering av processvatten från järn- och stålindustri
–          Filtrering av biologiskt renat spillvatten
–          Filtrering av metallhaltigt spillvatten
–          Filtrering av sedimenterat processvatten för retur till processen

sandfilter1sandfilter2

Filtermedia: Överväg att använda högkvalitativ och hållbar kvartssand eller antracit för tertiär filtrering av avloppsvatten. Båda alternativen erbjuder långvarig prestanda och låga underhållskostnader. Kvartssand är känt för sin kemiska stabilitet, brist på föroreningar och mekanisk styrka, vilket gör det till ett effektivt och hållbart vattenreningsmaterial. Den har en hög förmåga att avlyssna föroreningar, låg driftskostnad och är lämplig för filtertankar med ett lager, dubbellager och jonbytare. Å andra sidan är antracit lättare än sand och resistent mot kemikalier, vilket gör den lämplig för dubbla mediafilter. Den är effektiv för att ta bort suspenderade partiklar och grumlighet, och dess höga kolhalt gör den idealisk för biofilmbehandling. Kiselsand erbjuder fördelar som hållbarhet, mekanisk styrka och kemisk tröghet, vilket minskar behovet av frekventa utbyten och sänker underhållskostnaderna. Sammanfattningsvis ger både kvartssand och antracit effektiva och långvariga filtreringslösningar, var och en med sina egna unika fördelar för vattenbehandlingsapplikationer.

Tertiär filtrering av avloppsvatten eller självrengörande kontinuerliga sandfilter Underhåll: Kvartssand eller antracit (hög kvalitet och hållbar/långvarig).

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania