Silos och förrådsbehållare

Vi erbjuder i samarbete med valda partners olika typer av lagringsbehållare och silos för lagring av torrprodukter för kommunala och industriella processer, för gruvor och lantbrukets behov. Vid konstruktion och tillverkning av behållarna följer vi kvalitetsstandarder enligt ISO 9001.

Allmänna egenskaper:

–          Lång livstid

–          Låga livscykel- och underhållningskostnader

–          Snabbt montage, vid behov lätta att demontera, flytta och montera på nytt

–          Olika valbara ytmaterial och dimensioner enligt behov och användning

Behållartyper enligt användning:

Industriella tillämpningar

 • Allmänt: korrosionsbeständiga och mekaniskt hållbara ytmaterial
 • Cisterner för industriellt spillvatten
 • Cisterner för biogas
 • Proecessvattenbehållare
 • Behållare för fast material

Kommunala tillämpningar

 • Dricksvattenbehållare
 • Cisterner för biogas
 • Cisterner för spillvatten

Gruvindustri

 • Allmänt: speciella ytmaterial för skydd mot frätande nötande ämnen

Tillämpningar i lantbruker

 • Slambehållare
 • Fodersilos
 • Cisterner för biogas
FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania