Finland Sweden United Kingdom Russian Federation Poland Arabic Estonia Latvia Lithuania

Luftningslösningar – luftare     Energieffektiva Lösningar för Hantering av Avloppsvatten

Med hjälp av sakkännedom och tekniskt kunnande hjälper vi våra kunder att hitta de bästa möjliga produkterna och lösningarna för luftaranordningarnas hela livscykel.

Ett luftningssystem kan antingen installeras fast på botten eller vara ett sk. utlyftbart system eller en utlyftbar enhet. Vårt utbud av luftare och membran är brett. Det finns flera olika alternativ på luftare för små bubblor,  skiv- och rörluftare. Dessutom erbjuder vi flera olika luftare för grova bubblor.

Exempel på lösningar:

Luftarsystem fast installerat på botten eller Luftarsystem för grova bubblor:

Rörluftare-luftning-membranluftare membranluftare Luftarsystem för grova bubblor

 

 

 

 

 

Utlyftbart luftningssystem (t.ex. luftningsenhet av EDI-typen):

Utlyftbart luftningssystem-1 Utlyftbart luftningssystem-2 luftare

 

 

 

 

 

Samma luftmembranmaterial passar inte för alla typer av avloppsvatten, därför har vi flera olika membranmaterial i vårt sortiment, även för mycket krävande avloppsvatten.

Permanent link to this article: https://www.waterplan.se/luftningslosningar/