Finland Sweden United Kingdom Russian Federation Poland Arabic Estonia Latvia Lithuania

Frågeformulär för planering av filter (Filters Design info Request Form)     Energieffektiva Lösningar för Hantering av Avloppsvatten

Frågeformulär för planering av filter (Filters Design info Request Form)

 

                                                                 DELTAFLOAT / SEDIDELTAFLOAT / TIGERFLOAT

OMEGA FILTER / SIGMAFILTER / DENSIDISC / GAMMAFILTER

 

 • Kund:
 • Kontakt person:
 • Industri:
 • Tillämpning:

 

Allmän fakta:

 • Vattnet kommer från:
 • En kort beskrivning av processen före filtreringen, eller ett PI-diagram:
 • Användna råmaterial eller kemikalier före filtreringen:

 

Avlopps- eller råvatten fakta:

 • Råvattenflöde (m³/h):

medelvärde:

max.:

 • Koncentrationen av suspenderade fasta ämnen (mg/l):

medelvärde:

max.:

 • De suspenderade fasta ämnens egenskaper (lösliga /olösliga):
 • Schopper Riegler °SR eller Canadian freeness (endast för P&P industri):
 • Schopper Riegler °SR:
 • pH:
 • Temperatur (°C):         medelvärde:
 • Temperatur (°C):         max.:
 • Konduktivitet (μS/cm):
 • Klorider (ja/nej):

 

Det filtrerade vattnets kvalitetsfodringar:

 • Suspenderade fasta ämnen max. (mg/l):
 • Andra parametrar:

 

Datum _________________________

Permanent link to this article: https://www.waterplan.se/frageformular-for-planering-av-filter-filters-design-info-request-form/