Frågeformulär för planering av filter

                                                                

sandfilter-luftartäthet

DELTAFLOAT / SEDIDELTAFLOAT / TIGERFLOAT

OMEGA FILTER / SIGMAFILTER / DENSIDISC / GAMMAFILTER

 • Kund:
 • Kontakt person:
 • Industri:
 • Tillämpning:

Allmän fakta:

 • Vattnet kommer från:
 • En kort beskrivning av processen före filtreringen, eller ett PI-diagram:
 • Användna råmaterial eller kemikalier före filtreringen:

Avlopps- eller råvatten fakta:

 • Råvattenflöde (m³/h):

medelvärde:

max.:

 • Koncentrationen av suspenderade fasta ämnen (mg/l):

medelvärde:

max.:

 • De suspenderade fasta ämnens egenskaper (lösliga /olösliga):
 • Schopper Riegler °SR eller Canadian freeness (endast för P&P industri):
 • Schopper Riegler °SR:
 • pH:
 • Temperatur (°C):         medelvärde:
 • Temperatur (°C):         max.:
 • Konduktivitet (μS/cm):
 • Klorider (ja/nej):

Det filtrerade vattnets kvalitetsfodringar:

 • Suspenderade fasta ämnen max. (mg/l):
 • Andra parametrar:
FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania