Mikroskivfilter

Mikroskivfilter

finfiltrering

Egenskaper:

–          Mikroskivfiltret består flera täta viradukskivor, som staplats på varandra på samma sätt som i det grövre skivfiltret (Densidisc)
–          Viradukarna har täta filtreringsgrader 10 μm – 100 μm à användes för finfiltrering och allmänt som sista steg i filtrering av    processvatten
–          Enkel, kontinuerlig filtrering och hållbar anläggningskonstruktion
–          För råvatten med halter av fast material på 50-70 mg/l, erhållen filtreringsgrad upp till 2-3mg/l.

Funktionsprincip:

Mikroskivfiltrets funktion bygger på gravitation, nivåskillnaden mellan matarvatten och filterkammare säkrar tillräckligt hydrauliskt tryck. Friktionen som uppstår av rotationsrörelsen hos viradukarna skiljer fibrerna ur vattnet och fraktar dem till en lägre nivå där fibrerna samlas i större högar. När högarna växer stiger vattennivån så högt att backspolningen av viradukarna med råvatten startar, och högarna spolas ned i utströmningsröret från filterkammaren

Användning / tillämpningar:

–          Allmän finfiltrering av kommunalt och industriellt avloppsvatten
–          Finfiltrering av inkommande vatten

Finfiltrering av recirkulationsvatten i processindustrin (minskar behovet av råvatten).

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania