Flotation A.S.R (deltafloat & sedideltafloat)

Betydelsen av blandning av luft

Egenskaper:

–          Flotation med mättad luft-vattenblandning erbjuder en effektiv, snabb och underhållsfri metod att avskilja inblandat fast material ur råvatten

–          Hög avskiljningsgrad av fast material ur råvatten

–          Anläggningen består av en A.S.R-enhet och flotationsbassäng

  • Med Deltafloat-anläggningar av olika storlek kan vattenmängder med fast material i suspension på 20 m3/h – 2880 m3/h filtreras
  • Med Sedidelta-anläggningar av olika storlek kan vattenmängder med fast material i suspension på 92 m3/h – 1803 m3/h filtreras
  • Anläggningen specificeras enligt behov enligt vattenkvalitet och önskad filtreringseffektivitet

–          Anläggningen tillverkas i RST och/eller betong

  • A.S.R –enheten tillverkas alltid i RST
  • Flotationsbassängen tillverkas helt i RST eller betong, eller i en kombination av dessa

Funktionsprincip

Från A.S.R-enheten blandas en trycksatt vatten-luftblandning underifrån in i råvattenströmmen till centrum av flotationsbassängen. En frekvensstyrd hålskrapa i flotationsbassängen fördelar råvattnet jämnt i bassängen. Skrapans hastighet beräknas enligt vattenkvalitet och önskad filtreringseffekt, och den regleras automatiskt vid förändring av vattendjup. Inkommande vattenmängd till bassängen regleras också med samma nivågivare. Klarifierat vatten styrs genom filterelementet till ett rör tvärs i bassängen och vidare ut ur bassängen. Fast material styrs till kammaren för fast materia, varifrån det pumpas vidare.

Användning / tillämpningar:

–          Pappers- och massaindustri

  • Tillvaratagning av fibrer
  • Sedimentering av recirkulerat processvatten
  • Åtskiljning av extrakt

Klarifiering av bilogiskt behandlat spillvatten och förtjockning av aktivt slam

Flotation

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania