Trumfilter

filtrering

Egenskaper:

–          Fraktionerande och utskiljande filtrering av fasta partiklar ur vatten i en enhet

–          Kontinuerlig drift; fraktionering/filtrering och backspolning av viraduk

–          Central inmatning i enhet under lågt tryck (max. 1 bar)

–          Dubbelsintrad viraduk i syrafast med porer i olika storlek (20 μm – 400 μm) beroende på önskat slutresultat

–          Ett kompakt, hållbart (RST) och tillförlitligt filter

–          Kapacitet 70-80 % vattenfiltrering med 20-30 % fraktionering

Funktionsprincip:

Vattnet som skall filtreras matas till skivfiltret i mitten av bottnen. Med en vattenstråle riktad mot den roterande trumman och viraduken på omkretsen åtskiljes större orenheter från vattnet innehållande finfördelade fasta partiklar. Avskilda grövre partiklar leds ut på motstående sida från filtratet.

Användning / tillämpningar:

–          Pappers- och massaindustri

 • Avskiljning av finmaterial och fyllmedel från fibrer
 • Avlägsning av fällningsmaterial
 • Rening av rejektvatten för utvinning av fibrer
 • Filtrering av vatten från vakuumpump
 • Behandling av vatten från pappersmaskinens våtända
 • Avskiljning av fast material ur recirkulationsvatten för retur till processens början

–          Övriga användningsområden

 • Kommunala avloppsreningsverk
 • Reningsverk i processindustrin
 • Slakterier
 • Mejerier
 • Oljeindustri
 • Livsmedelsindustri

Trumfilter

Trumfilter-2

Trumfilter-3

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania