Finland Sweden United Kingdom Russian Federation Poland Arabic Estonia Latvia Lithuania

Mättningsreaktor för luft (A.S.R)     Energieffektiva Lösningar för Hantering av Avloppsvatten

Mättningsreaktor för luft (A.S.R)

 

Den viktigaste komponenten för effektivering av en flotationsprocess är mättningsreaktorn för luft (A.S.R), där trycksatt luft blandas i vatten, och därefter leds till flotationsbassäng via samma ledning som vattnet som skall behandlas. I A.S.R-enheten uppnås 95 %-ig mättningsgrad utgående från det teoretiska värdet enligt Henrys lag.

Betydelsen av blandning av luft, vatten och fasta partiklar för flotation

–          den höga mättningsgraden grundar sig på användning av speciella matarmunstycken för tryckluft

  • Matarmunstycket säkerställer en stor mängd mikrobubblor, som ger stor gränsyta till vattnet och hög inblandningsgrad för vatten-luft blandningen

–          Inget behov av diffusorer eller keramiska fördelare à Inget servicebehov för dessa

–          Som matarvatten till A.S.R –enheten kan även råvattnet till flotationsprocessen användas under vissa förhållanden

  • Med trycksättning erhålles homogena mikrobubblor
  • Möjlighet att minska användningen av vattenbehandlingskemikalier

–          Mikrobubblorna i den mättade luft-vattenblandningen bildar en effektiv och stor filtreringsyta i flotationsbassängen

A.S.R-enheten finns att tillgå för flotationsbassänger av olika storlek, dimensionering enligt bassängstorlek och önskat filtreringsresultat. Enheten tillverkas i hållbart rostfritt stål.

luftare

luftare

luftare 3

luftare

luftare-1

luftare

Permanent link to this article: https://www.waterplan.se/mattningsreaktor-for-luft-a-s-r/