Mättningsreaktor för luft (A.S.R)

Betydelsen av blandning av luftDen viktigaste komponenten för effektivering av en flotationsprocess är mättningsreaktorn för luft (A.S.R), där trycksatt luft blandas i vatten, och därefter leds till flotationsbassäng via samma ledning som vattnet som skall behandlas. I A.S.R-enheten uppnås 95 %-ig mättningsgrad utgående från det teoretiska värdet enligt Henrys lag.

Betydelsen av blandning av luft, vatten och fasta partiklar för flotation

–          den höga mättningsgraden grundar sig på användning av speciella matarmunstycken för tryckluft

  • Matarmunstycket säkerställer en stor mängd mikrobubblor, som ger stor gränsyta till vattnet och hög inblandningsgrad för vatten-luft blandningen

–          Inget behov av diffusorer eller keramiska fördelare à Inget servicebehov för dessa

–          Som matarvatten till A.S.R –enheten kan även råvattnet till flotationsprocessen användas under vissa förhållanden

  • Med trycksättning erhålles homogena mikrobubblor
  • Möjlighet att minska användningen av vattenbehandlingskemikalier

–          Mikrobubblorna i den mättade luft-vattenblandningen bildar en effektiv och stor filtreringsyta i flotationsbassängen

A.S.R-enheten finns att tillgå för flotationsbassänger av olika storlek, dimensionering enligt bassängstorlek och önskat filtreringsresultat. Enheten tillverkas i hållbart rostfritt stål.

luftning och omrörning

luftning och omrörning1

luftning och omrörning2

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania