Skivfilter

Skivfilter

finfiltrering

Egenskaper:

–          Enkel konstruktion, kompakt och hållbart (RST)
–          Användes till anrikning av fiberlösningar, standardinställning 0,5-2 % suspension till 10-12 % suspension
–          Användes även till avskiljning av fibrer av olika grovhet, till exempel finmaterial och aska ur grovfiber
–          Tillgänglig viraduksgrovhet 250 μm – 1200 μm
–          Inmatning av vatten till filtrering på annan nivå än uttag av filtrerade fibrer och filtrat
–          Filtret styrs med frekvensomvandlare för önskad densitet

Funktionsprincip:

Skivfiltrets funktion bygger på gravitation, nivåskillnaden mellan matarvatten och filterkammare säkrar tillräckligt hydrauliskt tryck. Friktionen som uppstår av rotationsrörelsen hos viradukarna skiljer fibrerna ur vattnet och fraktar dem till en lägre nivå där fibrerna samlas i större högar. När högarna blivit tillräckligt stora förs de av den roterande rörelsen till sedimenteringsbassängen medan filtratet samlas i den nedre bassängen.

Användning / tillämpningar:

–          Pappers- och massaindustri

  • Avskiljning av fibrer från finmaterial
  • Uppsamling av fibrer
  • Förtjockning av suspensioner

–          Övriga tillämpningar

  • Urskiljning av fast material ur vätskor
  • Förtjockning av slam
  • Behandling av avloppsvatten
FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania