Tjänster

 luftning-luftare-luftningsystem

Man lyckas uppnå målen för avloppsvattenrening och minska på elkostnaderna om luftningssystemet fungerar planenligt och slutanvändaren får sakkunnig hjälp.

Finblåsig rörluftareWater Plan Finland Oy erbjuder pålitlig och mångsidig service utöver anordningsleveranserna. Vi betjänar våra kunder och samarbetspartners under hela luftningsanordningens livscykel. Luftare för både avlopp- och dricksvatten.

Vi hjälper i planeringsskedet till med att välja rätt luftningslösning och luftartyp för kundens behov. I planeringsstadiet gör vi de beräkningar som behövs och preliminära CAD-ritningar för att utreda den optimala luftningslösningen. I anskaffningsskedet gör vi process-, tryckförlust-, och energiberäkningar samt CAD-layout-ritningar för systemet. I projektets  förverklingsskede gör vi utförliga installationsritningar och planer för ibruktagande samt erbjuder installationsövervakning.

Under tiden för rutinservice av luftningssystemet erbjuder vi servicearbeten, reservdelar och serviceutbildningar för berörd personal.

Till Water Plan Finland Oy:s  tjänster hör även ett brett sortiment luftartester och laboratorieprover utförda av opartiska  parter. Med testen får man reda på luftarnas skick och därigenom kan man bland annat utvärdera vilken serviceintervall luftarsystemen behöver. Till testerna hör mätning av syreöverföringens effektivitet, luftarnas tryckförlustmätningar, luftarmembranens fysikaliska egenskaper och förändringarna som sker i dem med tiden samt pilottestning av luftarna på anläggningen.

Samma luftmembranmaterial passar inte för alla typer av avloppsvatten, därför har vi flera olika membranmaterial i vårt sortiment, även för mycket krävande avloppsvatten.

Produktutveckling (R & D) är en hjärtesak för oss. Vi har hållit på att utveckla flera luftare, luftningssystem, kalkylprogram och testmetoder. Vi följer kontinuerligt med utvecklingen inom branschen och därför kan vi erbjuda moderna lösningar åt våra kunder. På begäran kan vi utveckla och skräddarsy ett luftningssystem eller en del av det.

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania