Ingångssida

luftning-luftare-membranluftare

Water Plan Finland Oy utvecklar, designar och levererar energieffektiva och skräddarsydda luftningslösningar för industriella och kommunala avloppsreningsverk. Vi hjälper våra kunder och samarbetspartners uppnå rengöringsmålen för avloppsvatten med så låga investerings- och brukskostnader som möjligt. Det lönar sig att investera i luftning, eftersom den betalar tillbaka sig själv på kort tid.

Water Plan Finland Oy betjänar våra samarbetspartners och kunder under hela luftningsanordningens livscykel. Vi erbjuder ett brett urval av luftare och olika membranmaterial, även för väldigt krävande avloppsvatten. Till produkterna och till våra tjänster hör även reservdelar, konditionstest på luftarna, samt installations- och servicearbeten på dem.

Produktutveckling (R & D) är en hjärtesak för oss. Vi har varit med om att utveckla flera luftare och spridare, luftningssystem, kalkylprogram och testmetoder. Vi följer kontinuerligt med utvecklingen inom branschen och därför kan vi erbjuda moderna lösningar åt våra kunder. På begäran kan vi utveckla och skräddarsy ett luftningssystem eller en del av det.

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania