Ingångssida

luftning-luftare-membranluftare

Finblåsig luftare Water Plan Finland Oy utvecklar, designar och levererar energieffektiva och skräddarsydda luftningslösningar för industriella och kommunala avloppsreningsverk. Vi hjälper våra kunder och samarbetspartners uppnå rengöringsmålen för avloppsvatten med så låga investerings- och brukskostnader som möjligt. Det lönar sig att investera i luftning, eftersom den betalar tillbaka sig själv på kort tid.

Water Plan Finland Oy betjänar våra samarbetspartners och kunder under hela luftningsanordningens livscykel. Vi erbjuder ett brett urval av luftare och olika membranmaterial, även för väldigt krävande avloppsvatten. Till produkterna och till våra tjänster hör även reservdelar, konditionstest på luftarna, samt installations- och servicearbeten på dem.

Finblåsiga tallriksluftare installation
Finblåsiga tallriksluftare installation
Anoxisk-oxisk biologisk luftning
Anoxisk-oxisk biologisk luftning
luftare att lyftas från tank
luftare att lyftas från tank
specialbyggd grovblåsig luftare
specialbyggd grovblåsig luftare

Produktutveckling (R & D) är en hjärtesak för oss. Vi har varit med om att utveckla flera luftare och spridare, luftningssystem, kalkylprogram och testmetoder. Vi följer kontinuerligt med utvecklingen inom branschen och därför kan vi erbjuda moderna lösningar åt våra kunder. På begäran kan vi utveckla och skräddarsy ett luftningssystem eller en del av det.

Water Plan Finland Oy erbjuder fortfarande följande produkter från våra internationellt kända uppdragsgivare för filtrering av olika ämnen/vätskor: Sandfilter, trumfilter, skivfilter, flotationsanläggningar och Mättningsreaktor för luft.

avloppsvatten kvarts sand filtrering
avloppsvatten kvarts sand filtrering
avloppsvatten kvarts sandfilter
avloppsvatten kvarts sandfilter

Var och en av våra enheter dimensioneras enligt era behov, och filtreringsutrustningens funktion testas med ert referensvatten i pilotskala för att garantera önskat filtreringsresultat.

Tillsammans med vårt erfarna projektteam och omfattande nätverk av samarbetspartners erbjuder vi skräddarsydda tankar för olika ämnen och vätskor.

också Rostfria Tankar för olika tillämpningsområden som: Industriella tillämpningar (t.ex. Biokemikalier, biomedicinska produkter), Kommunala tillämpningar (t.ex. Reningsbassänger för avloppsvatten), Brunnstillämpningar(t.ex. väggmaterial som skyddar mot slipande och frätande ämnen), Industriellt avloppsvatten (t.ex. Biogastillämpningar för läkemedelsindustrin).

rostfritt stål luftning tank
rostfritt stål luftning tank
svetsning av rostfritt stål-tank
svetsning av rostfritt stål-tank
FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania