Kammartrumfiltrering

Kammartrumfiltrering

Trumfilter

Egenskaper:

–          Trumfilter med samma typ av filtreringskammare som Microfilter- och Densidisc-filterenheterna, med runda trumfilterelement i plast placerade i trumkammaren

  • Elementen kan erhållas i flera olika delar beroende på tillämpning

–          Filtreringskapacitet mellan Densidisc- och Microfilter-filterenheterna, finaste filterelement 20 μm
–          Det runda filterelementet garanterar upp till 6 gångar större specifik filteryta jämfört med konventionella ytfilter
–          Automatisk tvätt av filterelement med behandlat vatten
–          Filtrerat fast material samlas upp i lager inne i filterelementet, filterkakans täthet max. 3-10 %.

Funktionsprincip:

Vattnet som behandlas matas in i filterelementet genom kammarens nedre sektion. Det roterande filterelementet skiljer det renade vattnet inifrån utåt i elementet. Åtskiljt fast material samlas i lager på botten av trumman, därifrån det sköljs ner trummans förtjockningsbassäng, där det filtreras med gravitation. Tvätt av filterelement fortsätter med fintvätt av det egentliga elementet. I gammafiltret finns två utgångar för behandlat vatten. Den första utgången är i riktning med det roterande elementet, där 10-15 % av vattnet filtreras, den andra är i motsatt riktning, där 85-90 % av vattnet filtreras. Vattnet i den första utgången har högre halt av fast material, medan en högre filtreringsgrad av vattnet uppnås i den andra utgången.

Användning / tillämpningar:

–          Pappers- och massaindustri

  • Utvinning av fibrer, fyllmedel och finmaterial ur processvatten i olika faser av processen
  • Fortsatt filtrering av klarifierat vatten till råvatten för processen
  • Förtjockning av slam och fibrer

–          Allmänt vid åtskiljning av fast material ur vätskor

  • Efterbehandling av industriellt och kommunalt avloppsvatten
  • Filtrering av yt- och grundvatten till dricksvatten
FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania